Entries from 2018-03-21 to 1 day

درآمد خواننده های معروف فارسی زبان

ایران ناز، اکنون معیارها تغییر کرده اند، حالا دیگر شاخص استار بودن در موسیقی فروش بالای آلبوم یا هیت بودن آهنگ ها نیست. دیگر بیشتر از هر چیزی فروش بلیت های کنسرت شاخص و میزان محبوب بودن خواننده ها است. دیگر هنرمندان با تعداد سانس هایی که د…